Ze nam meer afstand van het volk dan haar moeder. Maar belangrijker: onder haar leiding werd het Nederlandse koningschap een geoliede machine.

‘Zojuist …! Zo-juist …! Koningin Juliana probeert vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis op de Dam boven het rumoer van de relschoppers uit te komen. ‘… heb ik afstand gedaan van de regering.’ Haar opvolgster Beatrix probeert een glimlach, maar staat er vooral zeer ongemakkelijk bij. De rellen bij haar inhuldiging op 30 april 1980 waren weliswaar vooral uitingen van maatschappelijke onvrede die hier een uitweg vonden; niettemin had het koningschap in die dagen een flink gedeukt imago.

De regering van Juliana was allesbehalve gladjes verlopen. Bij haar aantreden in 1948 al verzette ze zich tegen de doodstraf voor oorlogsmisdadigers. Uit humanitair oogpunt, maar met het gevolg dat sommige onderknuppels de kogel kregen en hun opdrachtgevers de dans ontsprongen. Vermoedelijk stond de jonge koningin hierbij onder invloed van...