Democratie is een mooi idee. Is het bedacht door mensen of door goden?

Het zijn mensen die tegenwoordig strijden over de vraag: is de mensensoort ontstaan door toevallige evolutie met vergissingen en ongelukken of door een meesterlijk plan, dat is verzonnen door iemand die we god noemen?

De aanhangers van de evolutie hebben geen antwoord op vragen als: hoe begon het eerste leven? Waarom denken veel mensen, die, ten opzichte van andere dieren, toch vooral verstand bezitten, dat er een god bestaat?

De aanhangers van de scheppende god hebben geen antwoord op vragen als: waarom deed de schepper het zo omslachtig en moesten we eerst voor aap spelen? Waarom zijn er steeds weer mensen die van hun verstand menen te horen dat er helemaal geen god bestaat?

Laten we en eenvoudiger vraag stellen. Hoe is de democratische idee ontstaan? Kinderen en dieren hebben geen democratie. Het recht van de sterkste en het recht van de slimste wordt overal in de natuur als logisch en rechtvaardig ervaren....