Tijd van leven

Wat vindt u zonde van uw tijd?

‘In de file staan, al weet ik dat meestal te vermijden. Ik vind het helemaal niet zonde van mijn tijd om inefficiënt te zijn, iets wat veel andere mensen wel zonde van hun tijd vinden. Zo zou het veel slimmer zijn als ik éérst een brief op de bus doe en dan meteen even naar school doorloop in plaats van dat ik eerst naar school loop en dan weer terugkom om die brief op de bus te doen. Dat is heel onhandig, maar ik vind dat wel ontspannend omdat ik niet hoef na te denken hoe iets efficiënter kan.’

Wat was uw beste tijd?

‘Voor het schrijven aan mijn proefschrift heb ik een tijdje op de Lofoten gezeten, in het noorden van Noorwegen. Op een handjevol mensen na had ik het hele eiland voor mij alleen. Ik zat er van half mei tot half juni, het was er vierentwintig uur per dag licht en ik geloof dat ik zestien uur werkte en tien uur sliep. Er is geen vast ritme meer in de dag als het vierentwintig uur per dag licht is, mijn ritme paste ook...