Economie

Twee jaar geleden, in de diepste diepte van de laagconjunctuur, telden Nederlandse bedrijven en overheden nog geen 100.000 vacatures. Banen waren schaars. Eind 2005, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekend, stonden bijna 170.000 vacatures open. Wie zich realiseert dat op de top van de vorige hoogconjunctuur, in 2000, 213.000 banen te vergeven waren, moet dus wel concluderen dat de arbeidsmarkt zich bijzonder krachtig aan het herstellen is (zie grafiek).

Dit opbloeien van de banenmarkt geeft aanleiding tot drie strenge opmerkingen. Ten eerste heeft het kabinet Balkenende II, dat zichzelf beschouwt als een hervormings-

gezelschap, de afgelopen jaren veel kritiek gekregen op het hervormen – ‘afbreken’ was daarbij de gebruikelijke term – van de sociale zekerheid. De bijstand is gedecentraliseerd en gemeenten hebben financiële prikkels gekregen om het aantal uitkeringen te minimaliseren; arbeidsongeschiktheid is aangevochten, onder meer met een...