23-05-2008

Ik heb geleerd dat je mannen met vlinderdasjes altijd moet wantrouwen. Jaffe Vink van Opinio draagt zo’n dasje. Maar toch lijkt het me tijd voor een steunbetuiging aan Vink en Opinio, het huisblad van de neo-conservatieve intellectualo’s dat onder zijn leiding staat.

Vink heeft een probleem. Begin april publiceerde Opinio april een ‘geheime rede’ van premier Balkenende, waarin hij gepeperde uitspraken over christendom en islam deed. De toespraak was overduidelijk nep, een pastiche. Dat vond ook de rechter toen Balkenende via een kort geding publicatie probeerde te voorkomen. ‘Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft,’ schreef hij, ‘geldt dat hij zich dit als minister-president en CDA-leider zal moeten laten welgevallen.’

Ondanks deze ondubbelzinnige uitspraak is de premier nu toch een bodemprocedure begonnen tegen Vink. Op 4 juni moet Opinio het verweerschrift klaar hebben. De hoge advocatenkosten zouden wel eens het...