Immigratie en integratie verhuisde van Binnenlandse Zaken naar Justitie, van Justitie naar VROM, van VROM naar Binnenlandse Zaken en is nu verdeeld over Asscher en Teeven…

In een hotel aan de boulevard van Noordwijk bezocht ik een workshop over de relatie tussen ambtenaren en journalisten.

Na de koffie nam een ambtenaar het woord die was belast met het toezicht op de woningbouwcorporaties. Binnen tien jaar tijd had hij zeven ministers versleten: de VVD’ers Henk Kamp, Sybilla Dekker en Pieter Winsemius, de PvdA’ers Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan en de CDA’ers Piet Hein Donner en Liesbeth Spies. Ook de opzet veranderde voortdurend: eerst viel het toezicht op de woningcorporaties onder het ministerie van VROM, toen kwam er een programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie, het eerste kabinet-Rutte bracht de volkshuisvesting onder bij het departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er viel geen touw aan vast te knopen. De ambtenaar was er moedeloos...