Voor de tweede keer gaan het weekblad Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, op zoek naar de meest inspirerende, vernieuwende, creatieve en ook wat dwarse mensen, die het anders doen omdat ze denken dat het beter kan.

Denk aan grote of kleine projecten op terreinen als sociale cohesie, milieu, technologie, kunst en cultuur, onderwijs en zorg. Deze tweede editie wordt ondersteund door Stichting DOEN, het fonds voor groene, creatieve en sociale initiatieven.