Auteursrecht

Vrij Nederland behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Vrij Nederland behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Vrij Nederland site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Vrij Nederland opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BV Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers BV (uitgever van Vrij Nederland, verder te noemen Weekbladpers) besteedt aan de samenstelling van Vrij Nederland en de sites die bij het Vrij Nederland netwerk horen (verder te noemen Vrij Nederland), is het mogelijk dat de informatie die op www.vn.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in...