Genocide, oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid jegens de Rohingya en andere minderheden van Myanmar. Het zijn vernietigende woorden in het voorlopige rapport van de Fact Finding Mission van de Verenigde Naties over de legertop van Myanmar. Inmiddels heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag jurisdictie om deze militairen te vervolgen.

Daarmee staat ook Aung San Suu Kyi, momenteel Adviseur van Staat en al lange tijd boegbeeld van de democratische beweging in Myanmar, tegen de schandpaal. Een machtig leger beperkt haar bewegingsruimte, maar ze faalde van meet af aan in haar morele verantwoordelijkheid de geweldsoperaties in het westen van het land te veroordelen. Dat zwijgen werd met de dag pijnlijker en kwalijker, en is nu medeplichtigheid geworden. De stortvloed van kritiek heeft zelfs haar vroegere verdienste voor haar land naar de goot gespoeld.

Als tongen bleven struikelen over haar naam, adviseerde ik weleens het op ‘Sushi’ te houden.

Terecht nemen media...