16-05-2009
Door Ko Colijn

Het gaat erg goed in Uruzgan, volgens bevelhebber Van Uhm. Gelukkig, maar Tarin Kowt is een zijtoneel geworden. Wie de Australische pers af en toe bijhoudt, leest dat het een uur buiten Kamp Holland niet goed gaat. Buiten de inktvlek jagen Australische en Amerikaanse (en Nederlandse?) special forces en vliegtuigen er voortdurend op prijsdieren van het verzet. In de rest van Afghanistan gaat het nóg slechter. En zelfs al zou het daar fantastisch gaan, dan loopt het bij de buren in Pakistan weer totaal uit de hand en dat maakt alle andere succesjes zinloos. Afpak is één groot oorlogsgebied geworden en de analyses zijn ronduit dreigend. Volgend jaar zal Amerika voor het eerst meer geld aan de Afpak-oorlog uitgeven dan aan Irak – maar verder moet de ontwikkeling een nachtmerrie zijn voor Obama.

Oorlogswatcher professor Anthony Cordesman, die het oor van Obama heeft, is onthutsend pessimistisch. ‘We verliezen de oorlog in Afghanistan en Pakistan,’ zo...