De minister van Sociale Zaken wil 80% van de 55-plussers aan het werk hebben. Kan dat?

Bent u tussen de 25 en 55 jaar? Dan is er niets aan de hand. De kans is 80 % dat u een baan heeft van twaalf uur in de week of meer. Bent u tussen de 55 en 65? Dan is het een dubbeltje op z’n kant.

De helft van de Nederlandse 55-plussers heeft geen baan. En dat is een probleem. 55-plussers moeten aan het werk, meldt de minister van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Langer doorwerken,’ zo schrijft Lodewijk Asscher, ‘is economisch noodzakelijk (…) voor het behoud van onze concurrentiepositie en het betaalbaar houden van pensioenen, de AOW en de sociale zekerheid.’

Er staat veel op het spel. Asscher omarmt het ambitieuze doel dat bonden en werkgevers afspraken in het pensioenakkoord: In 2020 moet de ‘arbeidsparticipatie’ van 55-plussers even hoog zijn als die van 55-minners.

Nou mag een minister ambitie hebben, maar is het haalbaar om over acht jaar tachtig procent...