De opstelling van werkgevers en werknemers in de discussie over de pensioenen dwingt tot een weinig vrolijk stemmende conclusie: de sociale partners zijn asociaal.

Hoezo asociaal? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst vaststellen wat sociaal betekent. De term ‘sociaal’, een afstamming van het Latijnse woord voor metgezel, betekent oog hebben voor de belangen van anderen en dan vooral die van de zwakkere metgezellen in de samenleving. Echt sociaal wordt het als we ook rekening houden met de belangen van onze metgezellen in de toekomst. Sociaal houdt in dat partijen afstand nemen van hun eigenbelang op de korte termijn en zich richten op het algemeen belang op de lange termijn. Dit klinkt idealistisch, maar is niet onmogelijk. Verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal-Economische Raad (SER), hebben de sociale partners in het verleden hun naam eer aangedaan, denk aan het Akkoord van Wassenaar, of meer recent, het Flexakkoord.

Nu het echt crisis is,...