12-05-2007
Door Tomas Vanheste

Laten we een punt zetten achter de hopeloze discussie of islam, democratie en vrouwenrechten in theorie met elkaar verenigbaar zijn, en in de praktijk kijken onder welke politieke omstandigheden moslimgemeenschappen de islam democratisch maken. Dat vindt de Iraanse socioloog Asef Bayat, die de scepter zwaait over het Leidse Instituut voor de Studie van de Islam in de Moderne Wereld. Met zijn nieuwe boek wil hij de angst wegnemen voor de razernij van de moslim.

De werkkamer van Asef Bayat kijkt uit op de tuin van Christiaan Snouck Hur­gron­je, de islamdeskundige die eind negentiende eeuw furore maakte met zijn schetsen uit het dagelijkse leven in Mekka en later als hoogleraar Arabisch in Leiden neerstreek. Een mooi toeval, vindt Bayat, die ook met plezier vertelt dat Beatrix in haar studententijd in zijn royale kamer sliep. Nu is in het statige pand aan het Rapenburg het International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM)...