Een pas verschenen rapport van de Amerikaanse Rekenkamer (GAO) maakt zich zorgen over grootscheepse belastingontwijking door Amerikaanse defensiebedrijven via dochteronderneminkjes in buitenlandse belastingparadijzen:

‘Many of the top 29 US publicly traded defense contractors – those with $ 1 billion or more in DOD contracts in fiscal year 2008 – have created offshore subsidiaries to facilitate global operations.’

Deze bedrijven hebben sinds 2003 het gebruik van deze subsidies verhoogd met 26 procent. In totaal hebben de onderzochte bedrijven bijna 1200 (1194) brievenbusbedrijfjes waarlangs belastingplichtige inkomsten wordt weggesluisd.

Tot de onderzochte bedrijven behoren Lockheed Martin (bouwer van de JSF), concurrent Boeing, General Dynamics (bouwer van de F-16), General Electric, DynCorp, Honeywell, Rockwell. De VS lopen niet alleen belastinginkomsten mis, maar het Pentagon bespaart ook kosten door zelf zaken te doen via de off shore bedrijfjes. Uit nadere analyse van...