Ethiek / Geneeskundige dilemma’s

Regelmatig maken wij mee dat hoogbejaarde inwoners van een verpleeghuis longontsteking krijgen, een aandoening die bij jongere mensen goed behandelbaar is. De hoogbejaarde wordt opgenomen in een ziekenhuis maar is zeer kwetsbaar, kwam in het verpleeghuis al nauwelijks bed of stoel uit, heeft ook ouderdomsdiabetes en hartzwakte en vertoont tekenen van beginnende dementie. De behandeling van de longontsteking blijkt moeizaam te verlopen, de kortademigheid neemt toe, de patiënt drinkt niet genoeg en dreigt uit te drogen. Besloten wordt tot overplaatsing naar de intensive care. Door de zwakte wordt sputum niet goed opgehoest, de luchtwegen moeten regelmatig worden uitgezogen en ten slotte wordt duidelijk dat de ademhaling gevaarlijk tekortschiet. Omdat een longontsteking ‘in principe’ goed behandelbaar is, wordt besloten dat de patiënt kunstmatig beademd moet worden. Daartoe moet hij in slaap worden gehouden, hij krijgt een canule in de...