De mensendokter lost lezersproblemen op. Deze week: spanning in nek en bovenrug, de Tijd van de Computers en relatietherapie.

Veel van mijn gescheiden vrienden blijven na de scheiding zitten bij dezelfde relatietherapeut als bij wie ze voor de scheiding zaten. Een van die therapeuten zei me op het schoolplein zelfs dat het in principe niet uitmaakt voor haar vak of ze voor of na de scheiding in het geweer komt. Op de een of andere manier vind ik dit hun oplichterij bewijzen. – Marlies, Eindhoven
Mijn geliefde wilde onlangs in relatietherapie. Ik had er niet zo’n trek in. Toen dacht ik: het is goed voor de literatuur. Dat therapie oplichterij kan zijn, wil ik niet ontkennen. Is een placebo oplichterij? Werkt de oplichterij, dat is de vraag.
Men gaat doorgaans in relatietherapie omdat een of allebei de partners bij elkaar willen blijven, maar elkaar eigenlijk niet meer goed kunnen verdragen. Een onafhankelijke biechtvader of -moeder kan dan wonderen verrichten. Misschien is het desondanks verstandiger om samen een mooie roman te lezen.

Gelooft u in de Age of Singularity: het moment dat computers het overnemen van de mens? – H.M.F. Slaman
Verleden week sprak ik met een Duitse collega die regelmatig contact heeft met mensen uit Silicon Valley. Daar schijnt het geloof dat de Age of Singularity op het punt staat aan te breken de religie du jour te zijn. Er zijn, zo vertelde hij me, ruwweg twee scenario’s. Eén: de computers verslaan de mens en de mens heeft evolutionair gezien geen functie meer en zal uitsterven. Twee: dankzij de computers zal onsterfelijkheid reëel worden. Wij kunnen onszelf zoals dat heet uploaden. Er zal een symbiotische relatie ontstaan tussen artificiële intelligentie en de oude mens, waarbij de artificiële intelligentie uiteindelijk zal fuseren met de oude sterfelijke mens.

De vraag is hoe wij moeten omgaan met artificiële intelligentie, of die een bedreiging zal vormen en wat er zal gebeuren als de kwantumcomputer in werking treedt.
Of ik erin geloof? Ik zou er wel een boek over willen schrijven, dat lijkt me een vorm van geloven. En als zeer intelligente mensen uit Silicon Valley geloven dat de Age of Singularity zal aanbreken, wie ben ik dan om eraan te twijfelen? Als religie bevalt Singularity mij uitstekend. Jezus komt terug als artificiële intelligentie. Overigens meen ik in dit verband dat IS, terrorisme en dergelijke restanten zijn van de twintigste eeuw, die zullen ons in elk geval niet wezenlijk bedreigen. Dat wij ons daar zo druk over maken, moet er wel mee te maken hebben dat wij geen afscheid kunnen nemen van die eeuw.

Bij negatieve stress op het werk krijg ik snel last van hoofdpijn. Het manifesteert zich bij het voorhoofd en arts en fysio zeggen dat het een spanning in nek en bovenrug is, die eindigt bij de aanhechting van de spieren in het voorhoofd. Wat kan ik doen? – Geen naam vermelden
U bent ervan overtuigd dat de klachten veroorzaakt worden door stress. Wat kunt u doen om die stress te verminderen?
Mijn geliefde mediteert. Ik heb weleens meegemediteerd, maar ik werd er onrustig van. Ik viel ook een keer in slaap.
Stress komt voort uit angstige voorgevoelens over wat zou kunnen gebeuren in de nabije en niet zo nabije toekomst. Ongetwijfeld hebt u dit al van therapeuten gehoord of van uzelf, maar als u denkt aan het ergste wat zou kunnen gebeuren, valt het meestal mee.
Vreest u ontslag? Bedenk dat zorgen dat ontslag niet zullen voorkomen.
Ik denk bij stress aan de dood. Als je doodgaat, is er namelijk geen stress meer, althans dat is mijn vermoeden.
Ook denk ik bij stress aan seks. Als je seks hebt, laat je veel van de dagelijkse zorgen achter je.
Denk ook eens aan een moeder die zich zorgen maakt om haar kind. Daarmee vergeleken is de meeste stress kinderspel.
En af en toe mag u ook best van uw stress genieten. Dan zegt u tegen uzelf: ik heb stress dus ik besta.
Trekt u zich hoe dan ook niets aan van uw collega’s. Hun oordeel over u is niet het eindoordeel.