06-12-2008
Door Rudie Kagie

Zou de Zembla-uitzending vorige week over de gijzeling in het stadhuis van Almelo afgelopen zomer, zo’n geruchtmakend document zijn geworden als de gemeente de medewerking had verleend waar de makers om vroegen? De burgemeester glipte schielijk door een glazen deur het gemeentehuis in toen hem een microfoon onder de neus werd geschoven: ‘Nee, we moeten door, we moeten door, we gaan vergaderen.’ Iedereen kon zien dat de haast die hier werd voorgewend op een smoes berustte.

Niet zo handig van de burgemeester, die uit hoofde van zijn ambt altijd en overal op zijn woord geloofd moet kunnen worden. Als hij over zo’n kleinigheid als ‘tijdgebrek’ al aan het fabuleren slaat, hoe waarheidsgetrouw zijn dan ’s mans verklaringen over prangende kwesties waar Almelo ’s nachts wakker van ligt?

Later dreigde de burgemeester het vasthoudende team van Zembla uit de raadszaal te laten verwijderen. De in het nauw gedreven wethouder Anthon Sjoers kroop zowat...