Reportage / Boeren in China

Volgens een even oude als opmerkelijke traditie begraven de boeren in de Chinese provincie Anhui de doden op hun akkers. Midden in de uitgestrekte graanvelden steken her en der grafheuvels omhoog – de volkswijsheid van feng shui, letterlijk ‘wind en water’, schrijft voor dat hogere rustplaatsen beter zijn dan lagere. Sommige graven zijn versierd met bloemen, andere dragen een eenvoudige gedenksteen.

Het verbouwen van graan verloopt volgens een al even oud stramien. De meeste boeren in Anhui doen alles met de hand: het land omploegen, bemesten, inzaaien en oogsten. Geld voor een maaidorser hebben ze domweg niet. De immense akkers van de voormalige staatsboerderijen zijn na 1978 opgeknipt en verdeeld in piepkleine ‘familiestroken’ van nog geen 0,6 hectare. Een viertal hoekstenen markeert de grenzen.

In het noordoosten van de provincie rusten boer Zhang en zijn vrouw uit op hun kleine akkertje. De afgelopen uren hebben ze gebukt gestaan om het onkruid...