Bij afwezigheid van een geschreven gedragscode moet de literaire kritiek over ‘zelfregulerend vermogen’ beschikken. In 1998 stelde Joost Zwagerman in VN dat Volkskrant-recensent Arjan Peters met ‘gespleten pen’ schreef omdat hij in de krant boeken afkraakte die hij in nieuwsbrieven van het Literair Productiefonds had aangeprezen. Het kwam Peters op een schorsing te staan. Onlangs kwam Peters op de kwestie terug door te verklaren dat hij nooit iets verkeerds had gedaan. Zwagerman stelt de vraag: heeft Peters iets geleerd?

Een kleine negen jaar na dato kijkt Arjan Peters terug op de kwestie van zijn schorsing bij de Volks-krant in 1998.
In een rondetafelgesprek in HP/De Tijd, met de critici Arie Storm (Het Parool) en Pieter Steinz (NRC Handelsblad), zegt hij: ‘Ik heb nergens spijt van. Ik heb nooit twee verschillende meningen verkondigd. Voor het Productiefonds werd ik namelijk geacht geen recensies te schrijven, maar synopsissen. (…) Ik heb niets verkeerds gedaan, ze...