Gedragsbioloog Frans de Waal benadrukt in zijn nieuwe boek de survival of the kindest. Hij bestrijdt daarin het idee dat de natuur een bloedig slagveld is waar alleen de sterkste overleeft. Aan de Emory Universiteit van Atlanta onderzoekt hij dat door het gedrag van apen te bestuderen. In het zomernummer van Vrij Nederland staat een interview dat Carolina Lo Galbo met hem hield. Daarin zegt Frans de Waal onder meer dat de politiek een te eenzijdig beeld van de natuur geeft. Naast survival of the fittest speelt ook empathie een grote rol. (Zie ook het artikel van Carel Peeters in diens literaire kroniek over de bronnen van beschaving.) Hieronder vindt u twee filmpjes van experimenten die de Waal deed met de aapjes. ‘Hebzucht is uit, empathie is in.’