Psychiater en psychoanalyticus

Mooij publiceerde over het grensgebied van psychiatrie, psychoanalyse en filosofie onder meer Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief (2002) . Onlangs verscheen een herziene uitgave van De psychische realiteit. Over psychiatrie als wetenschap (1988)

Freud is een klassiek denker geworden. Zijn invloed is nog steeds enorm. Niemand in Nederland zweert nog bij Freuds stellingen over dromen of de psychoseksuele ontwikkeling van kinderen, maar iedereen is – bewust of onbewust – beïnvloed door zijn manier van denken. Thema’s als het narcisme, de verlating, het kind in de volwassene en het psychische trauma zullen niet gauw uit het collectieve bewustzijn verdwijnen. Daarvoor zijn zij te diep geworteld.

Freud heeft als geen ander de subjectieve belevingswereld onderzocht. Volgens hem heeft ieder mens een unieke innerlijke beleving. Freud gebruikte een eenvoudig model: de mens is een driftwezen met tegenover zich de cultuur. Dat...