Het in Nederland meest geslikte antidepressivum kan geboorteafwijkingen veroorzaken.

De Britse farmaceut Glaxo­­­-­SmithKline is schuldig,­ oordeelde een Amerikaanse jury vorige week.­ Schuldig aan de gaten in het hart van de op 24 oktober 2005 geboren Lyam Kilker. Die zouden zijn veroorzaakt door het antidepressivum Paxil, dat de moeder tij­dens haar zwangerschap slikte. GSK moet de familie nu 2,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen.