Het in Nederland meest geslikte antidepressivum kan geboorteafwijkingen veroorzaken.

De Britse farmaceut Glaxo­­­-­SmithKline is schuldig,­ oordeelde een Amerikaanse jury vorige week.­ Schuldig aan de gaten in het hart van de op 24 oktober 2005 geboren Lyam Kilker. Die zouden zijn veroorzaakt door het antidepressivum Paxil, dat de moeder tij­dens haar zwangerschap slikte. GSK moet de familie nu 2,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen.

Paxil is in Nederland op de markt als Seroxat. In 2008 is het 1,4 miljoen keer voorgeschreven. Sinds 2006 vermeldt de productinformatie ‘een klein verhoogd risico’ op aangeboren hartafwijkingen bij kinderen van moeders die het in de eerste drie maanden van de zwangerschap gebruiken. Dat risico mag klein zijn, volgens een hoogleraar kindercardiologie die Lyam onderzocht en in de rechtszaak getuigde, zijn de zeldzame hartafwijkingen die hij heeft met zekerheid aan moeders gebruik van Paxil toe te schrijven.

Kilker versus GSK is de...