Anonieme dapperheid

Elma Drayer

Internet verleidt tot normverlies. Wie zich onbespied waant, is eerder geneigd zijn goddelijke gang te gaan.

Mooi themanummer wijdt Filosofie Magazine deze maand aan de staat van de moraal in het virtuele universum. Het blad hield een ‘representatieve’ enquête onder de Nederlandse bevolking. Conclusie: de gedragingen op internet verschillen niet dramatisch van die in het echte leven – althans niet volgens de respondenten zelf. Wel blijken jongeren luchthartiger tegen de zaak aan te kijken. Bijna de helft is van mening dat op internet ‘andere normen’ gelden. Ook beamen zij vaker de stelling dat je je daar ‘meer’ durft te uiten dan in de wereld van vlees en bloed – dankzij de anonimiteit. En één op de vijf ziet er geen been in om op het web ‘onwaarheden over jezelf’ te vertellen. Dat vinden ze ‘minder erg’ dan in rechtstreekse contacten.

Het is wat mij betreft een van de interessantste gevolgen van de zegen die internet heet: hoe het óók kan verleiden tot gedrag dat, zacht...

Word abonnee vanaf € 4,99 Sluit je aan
X
Sluit je aan bij VN en lees door
Sluit je aan en lees door
Je hebt deze maand drie artikelen gratis kunnen lezen.
Sluit je aan om onbeperkt toegang te krijgen tot vn.nl.
Je hebt deze maand drie artikelen gratis kunnen lezen. Sluit je aan om onbeperkt toegang te krijgen tot vn.nl.
Digitaal abonnement
Toegang tot alle artikelen op vn.nl
Maandblad via app en Blendle
Korting op evenementen

Advertentie

Advertentie