Directeur Humanity in Action

De oorlog heeft me altijd beziggehouden. Als klein kind al was ik erdoor gefascineerd. Ik vond het spannend en ik wilde precies weten hoe het zat. In de tijd dat Ischa Meijer met mijn moeder was, werd er thuis veel over de oorlog gepraat. De verhalen die Ischa vertelde, hij zat zelf in Bergen-Belsen, maakte me alleen maar nieuwsgieriger.

Toen ik opgroeide, werd de wereld nog ingedeeld in goed en fout. Die scherpe scheiding heb ik altijd ongeloofwaardig gevonden. Hoe kan het dat de een alleen maar goed is en de ander juist alleen maar fout, vroeg ik mij af.

Ik heb later veel gehad aan het boek Grijs verleden; daarin schetst Chris van der Heijden de Nederlanders als een kleinburgerlijk pragmatisch volkje dat ervan overtuigd is dat ze neutraal zijn en dat ook zullen blijven. En eigenlijk verandert dat idee ook niet op het moment dat de Duitsers binnenvallen.

Ik kon me als kind niet voorstellen dat joodse kinderen werkelijk op transport waren gesteld, dat...