Interview Herman Pleij

Pijnlijk moment. Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, auteur van vele standaardwerken op het terrein van Middelnederlandse literatuur, waaronder de recente studie Anna Bijns, van Antwerpen, valt even stil, zegt dan: ‘Wat was je vraag ook alweer?’

Ja, wat vroeg ik in hemelsnaam? Ik was te zeer meegesleept door Pleijs vertelstroom, waarin het van de Antwerpse dichteres Anna Bijns (1493-1575) ging naar de lustig profiterende franciscaner minderbroeders, daarna naar de perfide krijgskunst van ‘de terrorist’ Maarten van Rossem – de historische figuur – in relatie tot ‘het beest’ Luther, naar het gedoogbeleid van het Antwerps stadsbestuur en de glorie van deze zestiende-eeuwse handelsmetropool. ‘Ik ga koffie halen,’ besluit Pleij (1943) en hij verlaat zijn smalle werkkamer in het laagplafonderige Amsterdamse P.C. Hoofthuis, waar eertijds zo veel neerlandici hun hartstocht voor de literatuur konden fundamenteren.

Pleijs volgestouwde...