Foute kinderen

‘Te laat’ noemde historicus Chris van der Heijden het onderzoek naar NSB-kinderen van historica en politicologe Ismee Tames onlangs in NRC Handelsblad. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), waar Tames aan verbonden is, zou de half miljoen ‘foute’ Nederlanders altijd hebben ‘weggeschreven’; nu pas aandacht besteden aan hun kinderen vindt hij ’teleurstellend’. Hij had omwille van de objectiviteit in plaats van deze historische studie liever bronnenpublicaties gezien. Die zijn er al, antwoordde Tames prompt in de NRC, een deel is zelfs online beschikbaar. En aandacht voor de NSB-kinderen is er wel degelijk: er is de Werkgroep Herkenning en er is inmiddels heel wat getuigenisliteratuur verschenen.

De een werd door schooljongens de broek uitgetrokken en door de onderwijzer op het schoolplein te kijk gezet. De ander was een makkelijke prooi voor kinderen uit de buurt en kwam regelmatig onder de bulten en schrammen thuis. Als een kind van ‘foute’...