Gedachten op maandagochtend

Een parlementariër zij het vergeven dat hij af en toe laat zien dat hij heus wel hart heeft voor het dorp waar hij godlof aan is ontsnapt. Maar een premier die de goede betrekkingen met een buurland op het spel zet om in het gevlij te komen bij zijn streekgenoten begaat toch een politieke hoofdzonde. Niet zo slim dus van Balkenende om te zwichten voor de boze Zeeuwse boeren. Ruw trok de premier, die toch niet kan bogen op de reputatie voortdurend de touwtjes stevig in handen te nemen, in het voorjaar het dossier Westerschelde naar zich toe. Volgens de Volkskrant was landbouwminister Verburg toen een en al bereidheid de Hertogin Hedwigepolder te verzuipen. Daar had Nederland zich in het Scheldeverdrag met Vlaanderen toe verplicht. Maar ambtenaren van Algemene Zaken, het ministerie van Balkenende, rukten haar brief aan de Kamer met die boodschap uit de handen en schreven die naar een tegengestelde conclusie toe. Voor ontpolderen zou ‘in een regio waar de...