Interview / Paul Morrissey, filmer voor Warhol

Hij wordt zo moe, klaagt Paul Morrissey, van al die mensen die hem komen uithoren over het omnipotente genie Andy Warhol, maar die de antwoorden al menen te kennen. Ze willen de waarheid gewoon niet horen. Dat Warhol geen twee coherente zinnen achterelkaar kon uitspreken. Een man was zonder creatieve ideeën. Weinig ontwikkeld ook, met een beperkte kijk op de werkelijkheid. Dyslectisch, behept met het syndroom van Asperger – een vorm van autisme – onhandig in sociale contacten, maar mét een onstuitbare drang om rijk en beroemd te worden. Beide ambities gingen meervoudig in vervulling.

Vanwege zijn handicaps kwam Warhol in vraaggesprekken over alsof hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde, maar zijn antwoorden gaven een scherpere afspiegeling van de banale werkelijkheid dan toehoorders zich doorgaans realiseerden. Werden zijn opvattingen over bijvoorbeeld regie gepolst, dan liet hij zich peinzend ontvallen: ‘Yes,...