De mensendokter lost lezersproblemen op. Deze week: spilzuchtige ouderen, een stemtest en een warme kruik.

Is het verwerpelijk dat een bevriend stel mopperde op hun ouders omdat die zoveel geld verspilden, en er ‘straks niets meer overblijft’ voor hen? – Jean, Sittard
Nee, dit bevriende stel is eerlijk. Ze mogen mopperen en hopen op hun erfenis. Ze mogen ook tegen de ouders zeggen: ‘Wees zuinig, wij moeten langer mee dan jullie.’
Ze mogen echter niet de ouders vermoorden of in een kelder opsluiten om het consumptiegedrag van de ouders te reguleren.
Het lijkt me wel een interessante vraag: als bejaarde ouders te veel geld uitgeven, is euthanasie dan een oplossing? Ik zou zeggen van niet, maar misschien zijn er Nederlanders die zeggen: waarom niet?

Is het geen idee wanneer we een toets opstellen, gemaakt door zo onafhankelijk mogelijke wetenschappers, waarbij mensen moeten laten zien dat ze redelijk zelfstandig kunnen nadenken, waarbij ze laten zien dat ze mediamanipulatie doorzien en ook het politieke spel begrijpen (zakkers kunnen vervolgens op een door het rijk betaalde cursus). Alleen de gekwalificeerden mogen vervolgens stemmen. Er is geen enkel ander belangrijk terrein waarop zoveel niet-onderlegde en kennisloze mensen bepalend zijn. (Met de cursus moet de test ook voor mensen met een ondergemiddeld IQ haalbaar zijn!) – Maurits, Amsterdam
In theorie een prachtig idee. In praktijk moeten wij dit verwerpen. Overigens blijkt uit een artikel in The NY Times dat hoe lager de opleiding is, hoe meer mensen niet stemmen, althans in Amerika. Ook jonge mensen stemmen minder dan oude mensen, hoewel bij heel oude mensen de curve weer naar beneden gaat.
Nee, iedereen moet zonder test kunnen stemmen. Mensen testen voor ze mogen stemmen is een uitnodiging voor corruptie en machtsmisbruik, en dan kunnen mensen terecht zeggen: de politiek vertegenwoordigt ons niet.
Dus iedereen mag stemmen in een parlementaire democratie, wat mij betreft.

Hoe kunnen de agenten in Zaandam beter omgaan met jongeren wanneer die hen filmen en uitdagen? – Een bezorgde burger
Het lijkt me goed dat agenten wat stoïcijnser worden, voor zover ze dat niet al zijn. Niet op elke uitdaging moet worden ingegaan, sterker nog, veel uitdagingen kunnen het beste genegeerd worden.
Wat het filmen betreft, is het niet een recht van de burger om gedrag van agenten te filmen? In veel landen, denk aan Amerika, wordt dat middel ingezet om machtsmisbruik te documenteren. En documenteren is het begin van bestrijden.
Agenten die de wet handhaven, oftewel agenten die in functie zijn, zouden gefilmd moeten mogen worden. Nog afgezien van het feit dat het ondoenlijk is dat te verbieden. Iedereen met een mobieltje kan filmen. Wie een beetje handig is, kan doen alsof hij een sms verstuurt terwijl hij eigenlijk aan het filmen is. Kortom, een verbod op het filmen van agenten in actie is niet alleen onwenselijk, maar ook onrealistisch.

Hoe zou u de Nederlandse identiteit in het kort beschrijven? – Een nieuwe Nederlander
Er is geen Nederlandse identiteit. Er is een Nederlandse taal. Er is folklore die je soms Nederlands zou kunnen noemen, hoewel die vermoedelijk eerder Zeeuws, Limburgs of Fries is.
Elke poging de Nederlandse identiteit te definiëren, leidt onherroepelijk tot gemeenplaatsen die ontkracht kunnen worden, nog afgezien van het feit dat Nederland heel lang een verzuilde samenleving is geweest.
Amsterdam heeft meer met Berlijn of Parijs gemeen dan met Hoensbroek. Geen kwaad woord over Hoensbroek trouwens.

Moet bij alle sportblessures meteen ijs op de warme plek gelegd? Nooit eens een lekkere warme kruik? – Johan en Maartje
De Mensendokter is voor ijs.