Politiek / Polarisering in de VS

Amerikaanse verkiezingen vinden wij spannender dan de onze. Daar ginder is de politiek valser, verhitter en ­gepolariseerder dan hier. Met slinkse trucs proberen kandidaten hun tegenstanders dwars te zitten. Maar de spanning en de tegenstellingen in de Ameri­kaanse politiek hebben ook keerzijden. In een fascinerend boek getiteld It’s Even Worse Than It Looks beschrijven de politieke wetenschappers Thomas Mann en Norman Ornstein hoe disfunctioneel de Amerikaanse politiek is geworden. Het politieke proces wordt lamgelegd, zo betogen zij, door vertegenwoordigers die meer bezig zijn met hun eigenbelang dan met het landsbelang. Vooral sinds Obama’s aantreden wordt de besluitvorming getraineerd door Repu­blikeinse Congres­leden. Mann en Ornstein wijten dit misbruik aan het Ameri­kaanse systeem, maar ook aan de toegenomen polarisatie tussen links en rechts.

Van die polarisatie is bij de auteurs van dit boek niets te merken. Mann werkt bij de...