De VS hebben generaal David McKiernan, bevelhebber van Navo/ISAF in Afghanistan, na elf maanden plotseling naar huis gestuurd en vervangen door Stanley McChrystal. Een legerman door een generaal van het Special Forces Command.

Ook: een man die steevast klaagde dat hij te weinig troepen in Afghanistan had, vervangen door een man die het van ‘onconventionele’ oorlogvoering moet hebben.

McKiernan kwam in januari dit jaar in botsing met de opperbevelhebber van de Navo, John Craddock, toen deze een order had uitgevaardigd om de war on drugs in Afghanistan flink op te voeren en te schieten op iedere vermeende drugssmokkelaar of op ‘drugslaboratoria’ en opslagplaatsen, zonder dat er eerst bewijs geleverd moest worden dat het om Taliban-gerelateerde figuren of plakken ging. In feite kwam het er op neer dat de Navo zonder nadenken op burgers mocht schieten. McKiernan was daar woedend over en beschuldigde Craddock ervan ’to seriously undermine the commitment ISAF has made to the Afghan...