26-04-2008
Door Ko Colijn

Hoe gaat het verder met super­macht Amerika? Ook na Bush jr. is Amerika een van de weinige landen dat zijn toekomst niet lijdzaam hoeft af te wachten, maar nog altijd shaping power heeft – het vermogen om de regels van het spel te bepalen.

Alle andere landen in de wereld krijgen wel eens een leuke kaart in handen waarmee ze soms een potje winnen, maar Ame­ri­ka deelt uit, verklaart kaarten ongeldig, of trekt zich soms niks van de uitslag aan. Een Amerikaanse president beschikt zelf of hij die buitenaardse macht gebruikt of niet. Als het doel de middelen heiligt, buigt de rest van de wereld wel mee, het heeft niet veel zin om je tegen de indis­pensable nation te verzetten. Toen Bush aantrad, beloofde hij zich nederig in de internationale arena te zullen gedragen. Even later zette 9/11 alles op zijn kop. Zelfs een Amerikaanse president leek zich te moeten schikken naar het lot. Maar juist Amerika heeft de mogelijkheid om na zo’n aardschok de oorlog...