Rondgang / Bezuinigen op de overheid

Een sergeant-majoor, een postbode en een ambtenaar verschijnen achtereenvolgens voor de sollicitatiecommissie. Alle drie krijgen ze dezelfde vraag voorgelegd: of ze tot tien kunnen tellen. Jawel, zegt de sergeant-majoor: ‘Een twee, een twee, een twee!’ Ook de postbode denkt het goede antwoord te weten: ‘Een, drie, vijf, zeven, negen.’ Dan is het de beurt aan de ambtenaar: ‘Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.’ Bravo, roepen de commissieleden enthousiast. ‘En weet u ook hoe het verder gaat?’ Natuurlijk, zegt de ambtenaar. ‘Boer, vrouw, heer.’

Grinnikend legt Roel Bekker voor de zekerheid de clou uit. ‘Ambtenaren zouden de hele dag zitten te kaarten in plaats van te werken,’ zegt de voormalige secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst, die in opdracht van het vorige kabinet een plan bedacht om dertienduizend rijksambtenaren weg te bezuinigen. De ‘slager van Den Haag’ is niet verbaasd dat het aanstaande kabinet opnieuw een...