Filosofiespecial

Amartya Sen is terug. President Sarkozy heeft zijn hulp ingeroepen om de economie te herstructureren; in januari reisde Sen naar Parijs om daar met Sarkozy, Angela Merkel en Tony Blair te praten over de crisis. In de Financial Times van 10 maart herinnert hij aan de bijeenkomst, met kenmerkende wetenschappelijke distantie. ‘De crisis, hoe onoverkomelijk die op het moment ook mag lijken, gaat uiteindelijk voorbij, maar vragen over toekomstige economische systemen blijven bestaan.’

Om de actualiteit meteen in perspectief te zetten, verwijst Sen de lezer terug naar de achttiende-eeuwse econoom Adam Smith. Die wordt vaak beschouwd als pleitbezorger van een ongelimiteerd vrije markt, maar ten onrechte, want Smith heeft naast de markt altijd een voorname rol gezien voor instituties en non-profit values, zoals rechtvaardigheid, publieke betrokkenheid en, nota bene, de betrouwbaarheid van bankiers. Zowel Smith als Sen heeft dus altijd gewaarschuwd tegen een bekrompen...