Milieu

Het zit Henk Bleker ook niet mee. Vorige week dacht hij het verlossende woord te spreken in een verhit debat over de oorzaak van het grote uitsterven van bijenvolken. Wetenschappers, milieuactivisten, imkers en politici vliegen elkaar in de haren over de vraag of dat mysterie soms iets te maken heeft met het grootschalige gebruik van een nieuw type landbouwgif, de neonicotinoïden. Dat bijenvolkeren massaal het loodje leggen moet ook de staatssecretaris van Landbouw grote zorgen baren, want zonder de bijtjes geen bestuiving van voedselgewassen als wortel en bloemkool. Bleker gaf een team wetenschappers de opdracht de zaak tot de bodem uit te zoeken.

Afgelopen woensdag bracht hij de Kamer de blijde boodschap. Zijn wetenschappelijke raadslieden hadden alle literatuur uitgeplozen en daarin geen bewijs gevonden voor een verband tussen de massale sterfte van bijenvolken en neonicotinoïden. Er was dus ook geen reden het gebruik ervan in te dammen. Bleker blij, de boeren...