Roman / Max Niematz

Max Niematz publiceert al meer dan dertig jaar gedichten, verhalen en romans. Hij is wel eens voor prestigieuze prijzen genomineerd, maar van een doorbraak bij het grote publiek was geen sprake. Zijn boeken zijn er te bijzonder voor. In zijn nieuwe roman komt de paniek van het schrijven naar voren. De achtendertigjarige, op zichzelf gerichte Hendrik Cornelis Hoogcarspel weet zich na de publicatie van zijn zoveelste onsuccesvolle roman Doelloosheid geen raad meer en stopt met schrijven. Omdat veel van zijn boeken in zelfmoord eindigen, stuurt een bedillerige, letterlievende bewonderaardster hem naar de psychiater, een freudiaanse psycholinguïst uit het Groningse Haren. Hij wil Doelloosheid wel in een van zijn werkgroepen behandelen. Na lang wikken en wegen besluit Hendrik om zijn roman voor dat doel beschikbaar te stellen, en stapt meteen daarna uit het vak want: ‘Het werd hoog tijd dat hij losbrak uit het tragische levensgevoel dat zijn personages aankleefde...