Wat als de eurozone toch uiteenvalt? ‘Serieuze’ alternatieven voor een leven na de euro.

Lokaal

Geld is niet alleen een ruilmiddel, maar ook een bindmiddel. Dat is het uitgangspunt van hoogleraar economie van kunst en cultuur Arjo Klamer, die om die reden voorstander is van lokaal geld en beweert dat de gulden terug moet. Want: Europese burgers voelen zich niet verbonden met elkaar. Wij zullen nooit zo voor Griekenland opkomen als het welvarende West-Duitsland destijds het verarmde Oost-Duitsland erbovenop hielp. Lokale munteenheden zijn volgens Klamer dan ook het antwoord op de anonimiteit die de globalisering met zich meebrengt. Het kan Klamer niet lokaal genoeg: als het aan hem ligt, rekenen we af met Rotterdammertjes, Amsterdammertjes en zelfs Gooise Matrasjes.

vn.nl/lokaalgeld

Globaal

Het probleem met geld, zegt de Belgische hoogleraar Bernard Lietaer (verbonden aan het Center for Sustainable Resources van de University of California), is dat er maar één soort van is. En...