Hans Adriaansens wordt gezien als de geestelijke vader van het containerbegrip ‘participatiesamenleving’. In Buitenhof legt hij uit wat het precies betekent. Aan tafel zit ook Albert Jan Kruiter van het Instituut van Publieke Waarden. Volgens Kruiter is het idee van de participatiesamenleving slechts een beleidsinstrument, een verlengstuk om bezuinigingen mee te organiseren. ‘Na de economische crisis de democratische crisis,’ aldus Kruiter. Tegenlicht onderzoekt alternatieven voor de huidige gemeenschap: hoe zouden mensen zich organiseren als ze helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen?

Participatiesamenleving

Tegenlicht