Dat zou nog eens mooi zijn; het oude jaar is weg geknald, de kerstbomen staan inmiddels op straat en al het oude nieuws van vorig jaar kan ook in één keer mee. Jaar afgesloten. Maar zo gaat het niet, het oude nieuws zeurt door en trekt zich niets aan van de grens van 1 januari. Dat geldt dus ook voor het onderzoek van seksueel misbruik van minderjarigen in r.k. instellingen, waarover de commissie-Deetman in december haar rapport publiceerde.

Wat is er veel over gezegd en geschreven, niet alleen in de officiële media, maar ook op straat en op het werk. Ik meende zelfs een zekere gretigheid te bespeuren bij de mensen met de stelligste meningen. De redenering verliep dan ongeveer zo: ‘Godsdienst is iets heel doms en slechts en het r.k. geloof is het meest hypocriete aller geloven.

Van die roomsen kun je dat soort dingen verwachten, en zie, al hun mooie praatjes over het celibaat ten spijt, de priesters en andere religieuzen maakten zich er schuldig aan, en ze wisten het met hun...