We zijn een nieuwe datingshow rijker, geheten: Mag ik u kussen? Een opvallende titel, want het woord ‘u’ is op de Nederlandse televisie nogal zeldzaam geworden. Dat een kus door het vousvoyeren wordt ingeleid, veronderstelt dat het hier een verfijnde bezigheid betreft. In elk geval iets anders dan Neuken doe je zo! Of vinden de makers het verzoek om een kus gewoon hopeloos ouderwets?

In de encyclopedie lees ik dat het juist een betrekkelijk recent fenomeen betreft. De oude Grieken schreven er zelden over, staat er. Pas sinds de Middeleeuwen zou het kussen in zwang zijn gekomen, en dan nog alleen in de hogere klassen. Een soort elitaire hobby dus? Onzin. Volgens mij is het ontstaan vanaf het moment dat we ons zijn gaan inpakken. Sinds de laatste ijstijd dus, tienduizenden jaren geleden. In veel primitieve culturen is het woord voor kussen synoniem met ‘besnuffelen’. Maar wat blijft er te snuffelen over als je tien kilo aan berenvellen op je lijf draagt? Als je echt wil weten wat...