Economie

Een spannend rapport? Van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)? Jazeker. Psycholoog en filosoof Peter van Lieshout heeft met zijn team een spannend rapport geschreven over de Nederlandse economie. Centrale vraag: hoe kan Nederland de komende twintig jaar zijn brood verdienen?

Wat daar spannend aan is? Veel, maar laat ik drie zaken noemen. Ten eerste legt de WRR de spanning bloot tussen wie we zijn en wie we denken te zijn. Spanningsveld twee is dat tussen wat de politiek doet en wat de politiek zou moeten doen. Spanningsveld drie is dat tussen heden en toekomst.

Om te beginnen met onszelf. Er zit licht tussen de feiten die de wetenschappers hebben verzameld en ons zelfbeeld. Als ik het WRR-rapport lees, dan verschijnt het Nederlandse volk als een stel gemakzuchtige, zelfingenomen pessimisten. Gemakzuchtig omdat we niet hard werken, het op school rustig aan doen en weinig willen doen of laten voor later. Zelfingenomen, omdat we – desondanks – blij...