Interview hoogleraar Janneke Gerards

Janneke Gerards is vrij van de arrogantie van de snelle stijgers. In 2002 promoveerde ze op een boekwerk van achthonderd pagina’s over het gelijkheidsbeginsel, waar ze drie prijzen voor ontving. Bij haar aanstelling als hoogleraar staats- en bestuursrecht te Leiden drie jaar later was ze als 29-jarige even de jongste professor van het land. Rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kijken met vrees uit naar de commentaren op hun uitspraken die ze schrijft als redacteur van het tijdschrift European Human Rights Cases. En sinds vorig jaar hanteert Gerards de voorzittershamer van De Jonge Akademie. Die afdeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen wil minister Plasterk voeden met ervaringen van jonge topwetenschappers over de uitwerking van zijn beleid. Ook trekt De Jonge Akademie het land in om aan jong en oud te laten zien dat wetenschap niet een tijdverdrijf voor grijze muizen is, maar een avontuurlijke...