Alle beslissingen, communicatie en wetgevingsprocessen van de overheid zijn in Zweden openbaar. De Zweden zijn erg trots op hun ‘offentlighetsprincipen’, maar hoe is het om in een land te leven waar bijna alles openbaar is?

‘Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt zijn,’ zei toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner op de Dag van de Persvrijheid in 2011 – een uitspraak die hij had geleend van de Pruisische vorst Von Bismarck. ‘Openbaarheid is geen doel,’ ging Donner verder, ‘maar een randvoorwaarde voor het bestuur.’

‘Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt zijn’

Transparantie is voor veel Nederlandse overheden maar lastig. Binnen het ambtenarenapparaat wordt veel geklaagd over de huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De talrijke verzoeken van burgers om informatie openbaar te maken, trekken volgens veel overheden een te grote wissel op de organisatie. Bovendien wordt er...