Een persoonlijke herinnering aan Arthur Miller

05-03-2005
Door Hans Koning

De in Amerika veelgeprezen Nederlandse auteur Hans Koning vond in Arthur Miller een zielsverwant. Hij denkt terug aan de man die streed tegen het gebrek aan fatsoen en grootmoedigheid.

Waarover gaat, in een paar woorden gezegd, het toneelstuk The Crucible van Arthur Miller precies? Dat was mijn vraag en ik weet nog bijna woord voor woord wat zijn antwoord was: het is een aanklacht tegen de stompzinnigheid van mensen die niet hebben geleerd dat ze, als ze bang zijn, een geloof in fanatisme bij zichzelf oproepen.

Ik spreek hier van vijftig jaar geleden. Ik was net aangekomen in de Verenigde Staten (uit Indonesië). Ik was een heel jonge journalist, maar vastbesloten om schrijver te worden; mijn enige wapenfeit tot dan toe was een toneelstuk over Vincent van Gogh, Het bloedrode café, dat tweemaal was opgevoerd in Leiden. Toen ik per Greyhound-bus uit Los Angeles in New York aankwam, liep op Broadway The...