Uit het leven

Wim Hartman, op 7 oktober op bijna vierenzeventigjarige leeftijd overleden, was een bevlogen stedenbouwkundige, filosoof, landschapsschilder, musicus en timmerman. Hij was nauw betrokken bij de Amsterdamse stadsontwikkeling en twee jaar geleden verscheen zijn boek De vloeibare stad, dat als een strijdbaar manifest betoogt dat de onvoorspelbaarheid van de verstedelijking de ware aard van de stad is. De stad valt niet rationeel te plannen, de stad is een ‘gebeurtenis’ waarin honderdduizenden mensen elke dag opnieuw miljoenen individuele beslissingen nemen. Een grillig proces vol onzekerheden dat alle kans moet krijgen, want dat is de enige manier om het wankel evenwicht te bewaren. In tegenstelling tot wat de vele doemdenkers beweren is er aan ruimte geen gebrek en zal de gemeenschapszin terugkeren als beter gekeken wordt naar wat de burger bezielt. Klimaatverandering is geen naderend onheil, maar een uitdaging om de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Wim Hartman...