Interview / Nanni Moretti over ‘Habemus papam’

De eerste vraag ligt voor de hand: is het Ratzinger? De paus die in Nanni Moretti’s Habemus papam weigert zijn uitverkoren plaats in te nemen, heet anders: Melville. Bovendien weigerde Ratzinger niet. Maar overeenkomsten zijn er ook. Het gaat in Habemus papam om een oude kardinaal die tot zijn verrassing paus wordt – net als Ratzinger (1927), de hoofdrolspeler Michel Piccoli (1925) is bovendien even oud en ook hij heeft te lijden onder een zeer populaire voorganger. Habemus papam opent zelfs met beelden van de begrafenis van Johannes Paulus II. Met andere woorden: zijn film gaat over diens opvolger: Ratzinger. Later, na de filmopnamen, dus zonder dat Moretti het wist, bleek dat ook die had opgezien tegen zijn benoeming.

Is Habemus papam een satirische what if-geschiedenis: wat als Ratzinger, of iemand als Ratzinger, nee had gezegd? Moretti vindt de vergelijking vergezocht: ‘Ik wilde eerst de beelden van de begrafenis van Johannes...