Profiel actrice Chris Nietvelt

Het zijn de ogen van Chris Nietvelt waar het vuur in zit. Als dodelijke wapens boren die ogen zich in het gelaat van haar tegenspeler Roeland Fernhout. Zij is Klytaimestra in de nieuwe voorstelling van Toneelgroep Amsterdam, en Fernhout speelt haar man Agamemnon, de vader van haar kinderen, die zijn oudste dochter komt halen om haar uit te huwelijken. Maar Klytaimestra is er achter gekomen dat Agamemnon heeft gelogen: hij wil zijn dochter Ifigeneia offeren aan de goden. Alleen heeft hij buiten Klytaimestra gerekend, die hem nu met haar ogen onder schot houdt.

Het gezicht van Chris Nietvelt is vertrokken tot een masker van smart waaruit kennis spreekt over het onafwendbare noodlot. Maar de woorden die ze uitspuwt, klinken vechtlustig: met alles wat ze in zich heeft, zal ze deze man gaan tegenhouden. ‘Ik weet alles,’ sist ze met een stem die siddert van woede. ‘Je zwijgen is al een bekentenis.’ En in een lange monoloog spiegelt ze Agamemnon het verdriet...