15-05-2008

Down Town Kaïro met zijn statige boulevards en sierlijke gebouwen doet niet onder voor Brussel, Parijs of Wenen. Er zijn ronde pleinen met standbeelden en grand cafe’s met marmeren zuilen, warenhuizen en deftige kledingzaken. Down Town was in de jaren dertig van de vorige eeuw de nieuwe Europese wijk en sindsdien er is opvallend weinig veranderd.

Er zijn een nieuwe reclameborden tegen de sierlijke gevels geplaatst, gaten geslagen voor de grijze airconditioners en winkeltjes gebouwd in de smalle passages.

Als je door de wijk rondloopt zie je dat op verschillende plekken het pleisterwerk van de gevel is gevallen, ramen zijn gebarsten en balustrades verzakken. Hierdoor krijg je de indruk krijgt dat er een oorlog heeft plaatsgevonden, maar als je beter kijkt, zie je dat de enige strijd die hier woedt een niet aflatende verwaarlozing is. De stad is overwoekerd door de tijd.

De grote warenhuizen zijn staatseigendom, daardoor hebben ze meer weg van een veilinghuizen waar...