Economie

Het plan van de Kun­­duz-coalitie om ontslag wettelijk eenvoudiger te maken, stuit op een muur van kritiek. Ar­beids­juristen, economen, vakbondsbestuurders en columnisten protesteren tegen de voorgenomen versoepeling. Dit blad wijdde zelfs een knallende cover aan: ‘De mythes van het soepeler ontslagrecht’.

Hoe helder na te denken over dit complexe vraagstuk? We proberen het aan de hand van vijf vragen.

Vraag 1: waarom willen we het ontslagrecht nu herzien? Dat is helder: de werkloosheid stijgt, de arbeidsmarkt hapert. Het is zaak de economie weer aan de gang te krijgen.

Vraag 2: wat is het probleem precies? Een aantal kenmerken van de arbeidsmarkt staan het economisch herstel in de weg. Hoofdpro­bleem is dat Nederlandse werknemers te lang voor één baas blijven werken, benadrukte de OESO afgelopen week. De gemiddelde mannelijke 55-plusser werkt al 23 jaar voor dezelfde organisatie. De Hollandse arbeidstrouw heeft nadelen. Zo zijn oudere Ne­der­lan­ders nauwelijks...