Wereld

Den Haag is de legal capital of the world, de plaats waar conflicten door rechters en niet door krijgsheren worden beslecht.

Dat gaat niet van een leien dakje, want dat het recht zijn loop moet hebben wordt in veel landen breed geïnterpreteerd en, als het zo uitkomt, liefst ondergeschikt gemaakt aan machtsoplossingen.

Het Internationaal Strafhof (ICC) is het Haagse kroonjuweel van de internationale rechtsorde. Opgericht in 2002, probeert het personen ter verantwoording te roepen die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, genocide, misdaden tegen de menselijkheid of agressie. Dan heeft het bloed helaas al gevloeid, maar je mag hopen dat dat steeds minder gaat gebeuren als de dader weet dat zijn eindbestemming Den Haag is. Maar kort gezegd, iedereen weet dat de Omar al-Bashirs en Assads niet uit zichzelf naar Den Haag komen. Dat landen als de Verenigde Staten, India, China en Rusland het Statuut van Rome – dat in 1998 de basis voor dit strafhof legde – niet...